02186122393

واترجت صنعتی

واترجت Lavor یا کارواش صنعتی Lavor در انواع آب سرد و آب گرم
واترجت صنعتی Lavor دارای مخزن مواد شوینده
واترجت های Lavor دارای پیستون‌های سرامیکی
در 6 مدل متنوع و دارای امکانات منحصر به فرد

HKA

واتر جت صنعتی آب سرد
مجهز به پیستون‌های از جنس استیل
دارای مخزن مواد شوینده
مجهز به سیستم Total Stop

HKA

HNR

واتر جت آب سرد صنعتی
دارای موتور ۴ پل
مجهز به پیستون‌های سرامیکی
دارای مخزن مواد شوینده

HNR

clumbia R

واتر جت صنعتی اب سرد
دارای موتور ۴ پل
مجهز به پیستون‌های سرامیکی
مجهز به سیستم Total Stop

clumbia R

HCR

واتر جت صنعتی اب سرد
دارای موتور ۴ پل
مجهز به سیستم Total Stop

HCR

dakota

واتر جت آب گرم
دارای موتور ۴ پل
مجهز به پیستون‌های سرامیکی
مجهز به سیستم Total Stop

dakota

LKX

دارای موتور ۴ پل
مجهز به پیستون‌های سرامیکی
دارای مخزن مواد شوینده ۳ لیتری
مجهز به سیستم Total Stop

LKX