نوین پاک : 09125148782

نمایشگاه بین المللی بازرگانی و توسعه صادرات ایران

نمایشگاه بین المللی بازرگانی و توسعه صادرات ایران

نمایشگاه بین المللی بازرگانی

اولین دوره نمایشگاه بین المللی بازرگانی و توسعه صادرات ایران، ۱۵ آبان الی ۱۵ آذر در کیش برگزار می‌شود.

تاریخ شروع:پنجشنبه 99/08/15 (11/05/2020)
تاریخ پایان:شنبه 99/09/15 (12/05/2020)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وبسایت:ronashdez.ir
تلفن:۰۶۱-۴۲۲۴۶۲۶۴/۴۲۲۴۶۲۶۵/۰۹۱۲۰۴۸۶۴11
فکس:۰۶۱- ۴۲۲۴۶۲۶۴

برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی روناش
۰۶۱-۴۲۲۴۶۲۶۴/۴۲۲۴۶۲۶۵/۰۹۱۲۰۴۸۶۴11
ronashdez89@yahoo.com

ما در نمایشگاه از اسکرابر خودروی ها خود رو نمایی خواهیم کرد

دانشنامه نظافت صنعتی

footer curve
طراحی و بهینه سازی سایت آرتیت