02186122393

نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت تهران، ۲۱ تا ۲۴ مهر ماه ۹۹ در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

تاریخ شروع:دوشنبه 99/07/21 (10/12/2020)
تاریخ پایان:پنجشنبه 99/07/24 (10/15/2020)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:idro-fairs.com
تلفن:021-22922492

برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو
021-22922492 /021-22276065
info@idro-fairs.com

دانشنامه نظافت صنعتی