نوین پاک : 09125148782

استفاده بیمارستان امام خمینی تهران از دستگاه‌های نظافتی مکانیزه شرکت LAVOR

استفاده بیمارستان امام خمینی تهران از دستگاه‌های نظافتی مکانیزه شرکت LAVOR

استفاده از tanet در بیمارستان امام خمینی

نظافت بیمارستان‌ها یکی از مهم‌ترین اصولی است که هر بیمارستان در دستور کار خود دارد و به همین منظور نیز بیمارستان امام خمینی تهران دستگاه‌های نظافت صنعتی LAVOR را برای انجام امور نظافت مکانیزه خود انتخاب کرده است.
این بیمارستان که در راستای هدف نظافت سریع و ماشینی بیمارستان خود بدون نیاز به پرسنل خدماتی بسیار، از انواع اسکرابر تولید شده توسط شرکت LAVOR را انتخاب کرده تا بتواند به کمک این زمین شوی در رسیدن به استانداردهای نظافتی بیمارستانی پیشرو باشد.
کف شوی صنعتی  LAVOR از بهترین دستگاه‌های زمین شوی صنعتی است که استفاده مداوم در مراکز درمانی را به خوبی پاسخ داده، و برای کار در انواع بیمارستان و درمانگاه مناسب‌ است.
دستگاه‌های نظافت صنعتی  LAVOR مدل‌های مختلف دارند که هر یک برای بخشی از کارهای نظافت صنعتی همچون زمین‌شویی، شیشه‌شوری و... مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دانشنامه نظافت صنعتی

footer curve
طراحی و بهینه سازی سایت آرتیت