02186122393

اسكرابر بيمارستان - اسكرابر بيمارستان باطری دار، اسکرابر بیمارستان برقی

اسکرابر بیمارستان نوعی دستگاه برای شستشو و نظافت فضاهای آلوده بخصوص بیمارستانی که با انواع میکروب ها آلوده شده اند مورد استفاده قرار می گیرد. اسکرابر بیمارستانی دارای قدرت شستشوی و پاک کنندگی فراوان است. اسکرابر بیمارستان در زمان شستن باعث از بین رفتن باکتری ها می شود. تسریع در مدت زمان انجام شستشو یکی دیگر از ویژگی های اسکرابر بیمارستان است.
اسکرابر بیمارستان برقی یا اسکرابر بیمارستان باطری دار وسیله‌هایی برای نظافت صنعتی سریع و‌ آسان فضای آلوده بیمارستان هستند. اسکرابر بیمارستان را می‌توان در هر دو نوع اسکرابر بیمارستان برقی و اسکرابر بیمارستان باطری دار تهیه کرد. این انتخاب به مدل معماری فضای بیمارستان و میزان تردد در آن بستگی دارد.
کارشناسان فروش شرکت نوین پاک نیز می‌توانند شما را در انتخاب بهترین اسکرابر بیمارستان یاری کنند. کافیست از طریق شماره درج شده در سایت با ما در تماس باشید.

اسکرابر بیمارستان نوعی وسیله نظافتی است. اسکرابر بیمارستان در انواع( اسکرابر بیمارستان باطری دار و اسکرابر بیمارستان برقی) وجود دارد.

محصولات اسكرابر بيمارستان

اسكرابر بيمارستان CT15B35

اسكرابر بيمارستان بدون سرنشین (walk behind)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 15 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 35cma

اسكرابر بيمارستان CT15B35
باطری دار

اسكرابر بيمارستان CT15C35

اسكرابر بيمارستان بدون سرنشین (walk behind)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 15 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 35cm

اسكرابر بيمارستان CT15C35
برقی

اسكرابر بيمارستان CT15 Rider

اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 15 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 35 سانتی متر
اسكرابر بيمارستان قابل ارائه در مدل برقی و باطری دار

اسكرابر بيمارستان CT15 Rider
برقی و باطری دار

اسكرابر بيمارستان CT30B45

اسكرابر بيمارستان بدون سرنشین (walk behind)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 30 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 45cm

اسكرابر بيمارستان CT30B45
باطری دار

اسكرابر بيمارستان CT30C45

اسكرابر بيمارستان بدون سرنشین (walk behind)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 30 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 45cm

اسكرابر بيمارستان CT30C45
برقی

اسكرابر بيمارستان CT45B50

اسكرابر بيمارستان بدون سرنشین (walk behind)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 45 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 50cm

اسكرابر بيمارستان CT45B50
باطری دار

اسكرابر بيمارستان CT45C50

اسكرابر بيمارستان بدون سرنشین (walk behind)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 45 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 50cm

اسكرابر بيمارستان CT45C50
برقی

اسكرابر بيمارستان CT46B50

اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب ۴۰ لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی ۵۰ سانتی متر
اسكرابر بيمارستان قابل ارائه در مدل برقی

اسكرابر بيمارستان CT46B50
برقی

اسكرابر بيمارستان CT46C50

اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب ۴۰ لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی ۵۰ سانتی متر
اسكرابر بيمارستان قابل ارائه در مدل باطری دار

اسكرابر بيمارستان CT46C50
باطری دار

اسكرابر بيمارستان CT40B50

اسكرابر بيمارستان بدون سرنشین (walk behind)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 40 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 50cm

اسكرابر بيمارستان CT40B50
باطری دار

اسكرابر بيمارستان CT40C50

اسكرابر بيمارستان بدون سرنشین (walk behind)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 40 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 50cm

اسكرابر بيمارستان CT40C50
برقی

اسكرابر بيمارستان CT40BT50

اسكرابر بيمارستان بدون سرنشین (walk behind)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 40 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 50cm

اسكرابر بيمارستان CT40BT50
باطری دار با موتور جلو برنده

اسكرابر بيمارستان CT40B/C50

اسكرابر بيمارستان بدون سرنشین (walk behind)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 40 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 50cm

اسكرابر بيمارستان CT40B/C50
برقی/باطری دار

اسكرابر بيمارستان CT51C50

اسكرابر بيمارستان داراي مخزن آب ٥٠ ليتري
اسكرابر بيمارستان داراي پهناي شستشوي ٥٠ سانتيمتري
اسكرابر بيمارستان قابل ارائه درمدل برقي و باطري دار

اسكرابر بيمارستان CT51C50
برقي و باطري دار

اسكرابر بيمارستان CT51B50

اسكرابر بيمارستان داراي مخزن آب ٥٠ ليتري
اسكرابر بيمارستان داراي پهناي شستشوي ٥٠ سانتيمتري
اسكرابر بيمارستان قابل ارائه درمدل برقي و باطري دار

اسكرابر بيمارستان CT51B50
برقي و باطري دار

اسكرابر بيمارستان CT55BT60

اسكرابر بيمارستان بدون سرنشین (walk behind)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 55 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 60cm

اسكرابر بيمارستان CT55BT60
باطری دار با موتور جلو برنده

اسكرابر بيمارستان CT55B55

اسكرابر بيمارستان بدون سرنشین (walk behind)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 55 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 55cm

اسكرابر بيمارستان CT55B55
باطری دار

اسكرابر بيمارستان CT55C55

اسكرابر بيمارستان بدون سرنشین (walk behind)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 55 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 55cm

اسكرابر بيمارستان CT55C55
برقی

اسكرابر بيمارستان CT55CT60

اسكرابر بيمارستان بدون سرنشین (walk behind)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 55 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 60cm

اسكرابر بيمارستان CT55CT60
برقی با موتور جلو برنده

اسكرابر بيمارستان CT55B/CT60

اسكرابر بيمارستان بدون سرنشین (walk behind)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 55 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 60cm

اسكرابر بيمارستان CT55B/CT60
برقی/باطری دار با موتور جلو برنده

اسكرابر بيمارستان CT70BT70

اسكرابر بيمارستان بدون سرنشین (walk behind)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 70 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 70cm

اسكرابر بيمارستان CT70BT70
باطری دار با موتور جلو برنده

اسكرابر بيمارستان CT70CT70

اسكرابر بيمارستان بدون سرنشین (walk behind)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 70 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 70cm

اسكرابر بيمارستان CT70CT70
برقی با موتور جلوبرنده

اسكرابر بيمارستان CT71B50

اسكرابر بيمارستان داراي مخزن آب ٧٠ ليتري
اسكرابر بيمارستان داراي پهناي شستشوي ٧٠ سانتيمتري
اسكرابر بيمارستان قابل ارائه درمدل برقي و باطري دار

اسكرابر بيمارستان CT71B50
برقي و باطري دار

اسكرابر بيمارستان CT71C50

اسكرابر بيمارستان داراي مخزن آب ٧٠ ليتري
اسكرابر بيمارستان داراي پهناي شستشوي ٧٠ سانتيمتري
اسكرابر بيمارستان قابل ارائه درمدل برقي و باطري دار

اسكرابر بيمارستان CT71C50
برقي و باطري دار

اسكرابر بيمارستان CT90BT85

اسكرابر بيمارستان بدون سرنشین (walk behind)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 90 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 85cm

اسكرابر بيمارستان CT90BT85
باطری دار با موتور جلو برنده

اسكرابر بيمارستان CT100BT85

اسكرابر بيمارستان بدون سرنشین (walk behind)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 100 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 85cm

اسكرابر بيمارستان CT100BT85
باطری دار با موتور جلو برنده

اسكرابر بيمارستان CT 105

اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 105 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشو 105 سانتی متری
اسكرابر بيمارستان قابل ارائه در مدل باطری دار

اسكرابر بيمارستان CT 105
باطری دار

اسكرابر بيمارستان CT80BT55

اسكرابر بيمارستان سرنشین دار (Ride-on)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب ۸۰ لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی ۵۵cm

اسكرابر بيمارستان CT80BT55
باطری دار با موتور جلو برنده

اسكرابر بيمارستان CT80BT70

اسكرابر بيمارستان سرنشین دار (Ride-on)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 80 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 70cm

اسكرابر بيمارستان CT80BT70
باطری دار با موتور جلو برنده

اسكرابر بيمارستان CT110BT85

اسكرابر بيمارستان سرنشین دار (Ride-on)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 110 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 85cm

اسكرابر بيمارستان CT110BT85
باطری دار با موتور جلو برنده

اسكرابر بيمارستان CT160BT95

اسكرابر بيمارستان سرنشین دار (Ride-on)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 160 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 95cm

اسكرابر بيمارستان CT160BT95
باطری دار با موتور جلو برنده

اسكرابر بيمارستان CT230 BT105

اسكرابر بيمارستان سرنشین دار (Ride-on)
اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 230 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 105cm

اسكرابر بيمارستان CT230 BT105
باطری دار با موتور جلو برنده

اسكرابر بيمارستان 351

اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب 350 لیتری
اسكرابر بيمارستان دارای پهنای شستشوی 140 سانتی متر
اسكرابر بيمارستان قابل ارائه در مدل باطری دار

اسكرابر بيمارستان 351
باطری دار

اسكرابر بيمارستان sprinter

اسكرابر بيمارستان مناسب جهت استفاده در فضاهای کوچک
اسكرابر بيمارستان مناسب جهت استفاده در فضاهای با موانع زیاد
اسكرابر بيمارستان صرفه جویی در مصرف آب

اسكرابر بيمارستان sprinter

اسكرابر بيمارستان Quick

اسكرابر بيمارستان مناسب جهت استفاده در فضاهای کوچک
اسكرابر بيمارستان مناسب جهت استفاده در فضاهای با موانع زیاد
اسكرابر بيمارستان استفاده از شیر برقی جهت صرفه جویی در مصرف آب

اسكرابر بيمارستان Quick

اسكرابر بيمارستان dynamic

اسكرابر بيمارستان مناسب جهت استفاده در فضاهای پرتردد
اسكرابر بيمارستان استفاده از شیر برقی جهت صرفه جویی در مصرف آب
اسكرابر بيمارستان تیغه های لاستیکی پارابولیک

اسكرابر بيمارستان dynamic

اسكرابر بيمارستان FREE EVO

اسكرابر بيمارستان مناسب جهت استفاده در فضاهای بزرگ
اسكرابر بيمارستان بهره گیری از مخازن پلی اتیلن
اسكرابر بيمارستان تیغه های لاستیکی v – shape
اسكرابر بيمارستان سیستم انتقال نیروی گیربکس در موتور برس

اسكرابر بيمارستان FREE EVO

اسكرابر بيمارستان Next EVO

اسكرابر بيمارستان مناسب جهت استفاده در فضاهای پرتردد
اسكرابر بيمارستان بهره گیری از مخازن پلی اتیلن
اسكرابر بيمارستان سیستم شمارشگر دیجیتال ساعت کارکرد دستگاه
اسكرابر بيمارستان دو موتور، گیربکس مجزا و نیز سیستم انتقال نیروی گیربکس

اسكرابر بيمارستان Next EVO

اسكرابر بيمارستان comfort xss

اسكرابر بيمارستان مناسب جهت استفاده در فضاهای بزرگ
اسكرابر بيمارستان بهره گیری از مخازن پلی اتیلن
اسكرابر بيمارستان استفاده از سیستم Detergent
اسكرابر بيمارستان دو موتور، گیربکس مجزا و نیز سیستم انتقال نیروی گیربکس

اسكرابر بيمارستان comfort xss

اسكرابر بيمارستان comfort xsr

اسكرابر بيمارستان مناسب جهت استفاده در فضاهای بزرگ
اسكرابر بيمارستان بهره گیری از مخازن پلی اتیلن
اسكرابر بيمارستان جک‌های الکترونیکی فعال سازی برس
اسكرابر بيمارستان دو موتور، گیربکس مجزا و نیز سیستم انتقال نیروی گیربکس

اسكرابر بيمارستان comfort xsr

اسكرابر بيمارستان comfort sr

اسكرابر بيمارستان مناسب جهت استفاده در فضاهای بسیار بزرگ
اسكرابر بيمارستان بهره گیری از مخازن پلی اتیلن
اسكرابر بيمارستان جک‌های الکترونیکی فعال سازی برس
اسكرابر بيمارستان دو موتور، گیربکس مجزا و نیز سیستم انتقال نیروی گیربکس

اسكرابر بيمارستان comfort sr

اسكرابر بيمارستان comfort M

اسكرابر بيمارستان مناسب جهت استفاده در فضاهای بزرگ
اسكرابر بيمارستان بهره گیری از مخازن پلی اتیلن
اسكرابر بيمارستان جک‌های الکترونیکی فعال سازی برس
اسكرابر بيمارستان دو موتور، گیربکس مجزا و نیز سیستم انتقال نیروی گیربکس

اسكرابر بيمارستان comfort M

اسكرابر بيمارستان COMFORT L

اسكرابر بيمارستان مناسب جهت استفاده در فضاهای بسیار بزرگ
اسكرابر بيمارستان بهره گیری از مخازن پلی اتیلن
اسكرابر بيمارستان جک‌های الکترونیکی فعال سازی برس
اسكرابر بيمارستان دو موتور، گیربکس مجزا و نیز سیستم انتقال نیروی گیربکس

اسكرابر بيمارستان COMFORT L

اسكرابر بيمارستان DQX5

اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب با ظرفیت بالا (۶۵ لیتر)
اسكرابر بيمارستان مجهز به شناور قطع‌کن مجرای مکش
اسكرابر بيمارستان دارای قابلیت تنظیم فشار مکانیکی
اسكرابر بيمارستان مجهز به سنسورهای حرارتی
اسكرابر بيمارستان استفاده از سیستم انتقال نیروی گیربکس

اسكرابر بيمارستان DQX5

اسكرابر بيمارستان DQX6

اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب با ظرفیت بالا (۷۰ لیتر)
اسكرابر بيمارستان مجهز به شناور قطع‌کن مجرای مکش
اسكرابر بيمارستان دارای قابلیت تنظیم فشار مکانیکی
اسكرابر بيمارستان استفاده از سیستم انتقال نیروی گیربکس
اسكرابر بيمارستان سرنشین دار

اسكرابر بيمارستان DQX6

اسكرابر بيمارستان DQX86

اسكرابر بيمارستان دارای مخزن آب با ظرفیت بالا (۱۵۰ لیتر)
اسكرابر بيمارستان مجهز به شناور قطع‌کن مجرای مکش
اسكرابر بيمارستان دارای قابلیت تنظیم فشار مکانیکی
اسكرابر بيمارستان استفاده از سیستم انتقال نیروی گیربکس
اسكرابر بيمارستان سرنشین دار

اسكرابر بيمارستان DQX86

مقالات اسكرابر بيمارستان

مفاهیم نظافت صنعتی

کف شور با راننده

برای انتخاب کف شور با راننده، باید به مواردی همچون برقی یا باطری دار بودن کف شور با راننده، حجم مخزن آب کف شور با راننده، و آپشن‌های مدل مد نظر کف شور با راننده توجه کنید.
در صفحه محصولات سایت نوین پاک شما می‌توانید انواع کف شور با راننده را دیده و اطلاعات تخصصی آن همچون جدول توضیحات کف شور با راننده، تجهیزات جانبی کف شور با راننده، و اطلاعات تکمیلی مورد نیاز برای انتخاب کف شور با راننده را ببین ...

 • 1400-02-20
 • |

کفشوی بدون راننده

برای تهیه بهترین کفشوی بدون راننده که یکی از مهم‌ترین دستگاه‌ها برای نظافت صنعتی است باید به موارد مختلفی توجه کرد. چرا که کفشوی بدون راننده یکی از دستگاه‌های ماندگار و دارای عمر طولانی برای نظافت صنعتی است، و قرار است کفشوی بدون راننده سال‌ها در مجموعه شما خدمت‌رسانی کند. نوین پاک نیز شرکتی است که انواع کفشوی بدون راننده را به شما عرضه می‌کند، اما اگر نمی‌دانید کدام‌یک از کفشوی بدون راننده های مو ...

 • 1400-02-20
 • |

کفشوی با راننده

دستگاه نظافت صنعتی کفشوی با راننده که توسط کمپانی‌های مختلف ساخته می‌شود برای نظافت متراژهای کاری متنوع استفاده می‌شود. کفشوی با راننده های شرکت ipc به ویژه در فضاهای بزرگی که کار نظافت صنعتی در آنها زمان‌بر تر است بیشتر استفاده می‌شود، چرا که کفشوی با راننده می‌توانند به نظافت صنعتی سرعت بیشتری ببخشد و کاربری که امر هدایت کفشوی با راننده را دارد، با توان و دقت بیشتری برای این کار وقت بگذارد. اگر ...

 • 1400-02-20
 • |

کف شوی باطری دار

کف شوی ها از جمله دستگاه هایی هستند که برای شستشوی کف استفاده می شوند. یکی از انواع آن کف شوی باطری دار است که همانطور از اسم آن مشخص است با باطری کار میکند . کف شوی باطری دار مناسب جاهایی است که محدودیت استفاده از برق شهری وجود دارد و میتوان باطری کف شوی باطری دار را شارژ کرد و به مقدار مورد نیاز از آن استفاده کرد.
دستگاه نظافت صنعتی معروف و پرکاربرد کف شوی باطری دار که در همه جای جهان شناخته شد ...

 • 1400-02-20
 • |

واترجت قوی

دستگاه واتر جت قوی یکی از دیگر از دستگاه های نظافتی جهت شستشو و تمیز کردن سطوح مختلف در لایه های بیشتر مورد استفاده قرار می گرد. مثلا از دستگاه واترجت قوی برای شستن و از بین بردن آلودگی هایی مانند رنگ باقی مانده روی سطوح استفاده می شود. واتر جت قوی با استفاده از فشار آب کار شستشو و تمیز کردن سطح را انجام می دهد.
واترجت قوی دستگاهی فوق العاده است که برای شستشوی پیشرفته سطوح مختلف ساخته شده است. وا ...

 • 1400-02-20
 • |

واترجت با راننده

واترجت با راننده یکی از انواع دستگاه های واتر جت است که برای شستشوی سطوح پیشرفته به کار می رود. واترجت با راننده برای مکان هایی استفاده می شود که دارای متراژ بالایی است. دستگاه واترجت با راننده با استفاده از پمپاژ فشار آب قوی باعث از بین رفتن انواع آلودگی در سطوح پیشرفته می شود. شما می توانید برای داشتن اطلاعات بیشتر درباره واترجت با راننده به وبسایت نوین پاک مراجعه فرمایید.
واترجت با راننده یکی ...

 • 1400-02-20
 • |

اسکرابر بدون سرنشین

اسکرابر بدون سرنشین یکی از دستگاه های نظافت صنعتی است که نیازی به راننده ندارد. اسکرابر بدون سرنشین برای شستشو و نظافت انواع فضاهای بزرگ کاربرد دارد. یکی از شرکت هایی که ارائه دهنده انواع دستگاهای اسکرابر بدون سرنشین است شرکت نوین پاک است. برای آگاهی از انواع اسکرابر بدون سرنشین شما می توانید به وبسایت نوین پاک مراجعه فرمایید.
یکی از انواع پرکابرد دستگاه اسکرابر، دستگاه اسکرابر بدون سرنشین است. د ...

 • 1400-02-20
 • |

اسکرابر باطری دار

اسکرابرها انواع مختلفی دارند. یکی از انواع اسکرابرها اسکرابر باطری دار است. اسکرابر باطری دار برای شستشوی مکان هایی استفاده می شود که منبع برق شهری ندارند و یا بعلت جمعیت زیاد امکان استفاده از اسکرابر با کابل وجود نداشته باشد. برای اطلاع از انواع قیمت اسکرابر باطری دار می توانید با مشاورین شرکت نوین پاک در تماس باشید. اسکرابر باطری دار یکی از بهترین انواع اسکرابر باطری دار است. اسکرابر باطری دار ...

 • 1400-02-20
 • |

اسکرابر برقی

اسکرابرها دستگاه های شستشو هستند. یکی دیگر از انواع اسکرابر اسکرابر برقی است. اسکرابر برقی برای شستشوی مکان هایی کاربرد دارد که هم دارای منبع برق هستند و هم به گونه ای هستند که جمعیت در آنها جوری نیست که موجب اخلال در امر نظافت شود. مزیت استفاده از اسکرابر برقی اینست که ما منبع نا محدود برقی داریم و می توانیم استفاده کنیم. انواع اسکرابر برقی در نوین پاک موجود است. شما می توانید برای اطلاع از انواع ...

 • 1400-02-20
 • |