02186122393

شوینده های عمومی

شوینده های عمومی
شوینده های عمومی نظافت صنعتی ساخته شده از مواد اولیه سازگار با محیط زیست (غیرشیمیایی) تولی ...

جزئیات بیشتر

شوینده های تخصصی

شوینده های تخصصی
شوینده های تخصصی نظافت صنعتی مناسب جهت استفاده در مکان‌هایی با محدودیت استفاده از مواد اسی ...

جزئیات بیشتر