02186122393

بخار شوی

بخار شوی ساخت ایران
شستشو با بخار آب با درجه حرارت بالا و خشک کنی به صورت همزمان
لوله خرطومی با انعطاف پذیری بالا
مجهز به انواع نازل‌ها و سری‌های مختلف جهت پاسخگویی به انواع نیازهای مرتبط

FL STEAM

شستشو با بخار آب با درجه حرارت بالا و خشک کنی به صورت همزمان
لوله خرطومی با انعطاف پذیری بالا
مجهز به انواع نازل‌ها و سری‌های مختلف جهت پاسخگویی به انواع نیازهای مرتبط

FL STEAM