02186122393

جاروی صنعتی

جاروی صنعتی

DQS14

مناسب جهت استفاده در فضاهای بسیار بزرگ
دارای مخزن زباله با ظرفیت بالا (۱۷۰ لیتری)
مجهز به ترمز الکترونیکی
مجهز به افشاننده آب بر روی برس

DQS14

DQS19C

مناسب جهت استفاده در فضاهای بسیار بزرگ
دارای مخزن زباله با ظرفیت بالا (۱۷۰ لیتری)
مجهز به ترمز الکترونیکی
مجهز به افشاننده آب بر روی برس

DQS19C