02186122393

زمین شوی صنعتی DQX5

دستگاه های ساخت ایران

دارای مخزن آب با ظرفیت بالا (۶۵ لیتر) | مجهز به شناور قطع‌کن مجرای مکش | دارای قابلیت تنظیم فشار مکانیکی | مجهز به سنسورهای حرارتی | استفاده از سیستم انتقال نیروی گیربکس


- دارای مخزن آب با ظرفیت بالا در قیاس با نمونه‌های مشابه که این مزیت سبب افزایش کارایی دستگاه می‌گردد. (۶۵ لیتر)
- مجهز به شناور قطع‌کن مجرای مکش، که در زمان پر شدن مخزن آب کثیف که سبب جلوگیری از ورود آب به داخل موتور و در نهایت پوسیدگی آن می‌گردد.
- دارای قابلیت تنظیم فشار مکانیکی برس بر سطح که به فراخور میزان آلودگی سطح مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- مجهز به سنسورهای حرارتی که به منظور توقف هوشمند عملکرد موتور در زمان افزایش کارکرد مستمر دستگاه طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- بهره‌گیری از مخازن آب ساخته شده از پلی اتیلن جهت مقاوم‌سازی دیواره در برابر مواد خورنده، اسیدی و...
- استفاده از سیستم انتقال نیروی گیربکس در موتور برس که سبب افزایش طول عمر و کاهش هزینه‌های تعمیراتی می‌گردد.

محصولات مشابه زمین شوی صنعتی DQX5

DQX5

دارای مخزن آب با ظرفیت بالا (۶۵ لیتر)
مجهز به شناور قطع‌کن مجرای مکش
دارای قابلیت تنظیم فشار مکانیکی
مجهز به سنسورهای حرارتی
استفاده از سیستم انتقال نیروی گیربکس

DQX5

DQX6

دارای مخزن آب با ظرفیت بالا (۷۰ لیتر)
مجهز به شناور قطع‌کن مجرای مکش
دارای قابلیت تنظیم فشار مکانیکی
استفاده از سیستم انتقال نیروی گیربکس
سرنشین دار

DQX6

DQX86

دارای مخزن آب با ظرفیت بالا (۱۵۰ لیتر)
مجهز به شناور قطع‌کن مجرای مکش
دارای قابلیت تنظیم فشار مکانیکی
استفاده از سیستم انتقال نیروی گیربکس
سرنشین دار

DQX86