02186122393

مکنده نیمه صنعتی GS 3/78

نظافت صنعتی IPC

قابل ارائه در مدل تک فاز | دارای مخزن زباله ۷۷ لیتری | دارای ۳ موتور با مجموع توان ۳/۳kw


قابل ارائه در مدل تک فاز
دارای مخزن زباله ۷۷ لیتری
دارای ۳ موتور با مجموع توان ۳/۳kw

چرخ بزرگ

داراى چرخ هاى بزرگ جهت افزایش ایستایى دستگاه

GS 3/78

کاور ضد رطوبت
کاور ضد رطوبت
چرخ بزرگ
چرخ بزرگ
دسته دستگاه
دسته دستگاه
قفل لوله خرطومی
قفل لوله خرطومی
فیلتر پارچه ای
فیلتر پارچه ای
مخزن زباله
مخزن زباله
کنترل سطح مایع
کنترل سطح مایع
تخلیه مخزن
تخلیه مخزن

محصولات مشابه مکنده نیمه صنعتی GS 3/78

LP 1/16

قابل ارائه در مدل تک فاز
دارای مخزن ۱۶/۵ لیتری
دارای ۱ موتور با مجموع توان ۱/۳KW

LP 1/16

GS 1/33

قابل ارائه در مدل تک فاز
دارای مخزن زباله ۳۲ لیتری
دارای ۱ موتور با مجموع توان ۱/۲KW

GS 1/33

GS 2/62

قابل ارائه در مدل تک فاز
دارای مخزن زباله ۷۷ لیتری
دارای دو موتور با مجموع توان ۲/۴kw

GS 2/62

GS 3/78

قابل ارائه در مدل تک فاز
دارای مخزن زباله ۷۷ لیتری
دارای ۳ موتور با مجموع توان ۳/۳kw

GS 3/78