02186122393

مکنده نیمه صنعتی GS 2/62

نظافت صنعتی IPC

قابل ارائه در مدل تک فاز | دارای مخزن زباله ۷۷ لیتری | دارای دو موتور با مجموع توان ۲/۴kw


قابل ارائه در مدل تک فاز
دارای مخزن زباله ۷۷ لیتری
دارای دو موتور با مجموع توان ۲/۴kw

کنترل سطح مایع

داراى شناور کنترل کننده سطح مایعات جهت جلوگیرى از ورود مایعات به موتور

GS 2/62

قفل لوله خرطومی
قفل لوله خرطومی
کنترل سطح مایع
کنترل سطح مایع
مخزن زباله
مخزن زباله
فیلتر پارچه ای
فیلتر پارچه ای
کاور ضد رطوبت
کاور ضد رطوبت
چرخ بزرگ
چرخ بزرگ
دسته دستگاه
دسته دستگاه
تخلیه مخزن
تخلیه مخزن

محصولات مشابه مکنده نیمه صنعتی GS 2/62

LP 1/16

قابل ارائه در مدل تک فاز
دارای مخزن ۱۶/۵ لیتری
دارای ۱ موتور با مجموع توان ۱/۳KW

LP 1/16

GS 1/33

قابل ارائه در مدل تک فاز
دارای مخزن زباله ۳۲ لیتری
دارای ۱ موتور با مجموع توان ۱/۲KW

GS 1/33

GS 2/62

قابل ارائه در مدل تک فاز
دارای مخزن زباله ۷۷ لیتری
دارای دو موتور با مجموع توان ۲/۴kw

GS 2/62

GS 3/78

قابل ارائه در مدل تک فاز
دارای مخزن زباله ۷۷ لیتری
دارای ۳ موتور با مجموع توان ۳/۳kw

GS 3/78