02186122393

LP 1/16

قابل ارائه در مدل تک فاز
دارای مخزن ۱۶/۵ لیتری
دارای ۱ موتور با مجموع توان ۱/۳KW

LP 1/16

GS 1/33

قابل ارائه در مدل تک فاز
دارای مخزن زباله ۳۲ لیتری
دارای ۱ موتور با مجموع توان ۱/۲KW

GS 1/33

GS 2/62

قابل ارائه در مدل تک فاز
دارای مخزن زباله ۷۷ لیتری
دارای دو موتور با مجموع توان ۲/۴kw

GS 2/62

GS 3/78

قابل ارائه در مدل تک فاز
دارای مخزن زباله ۷۷ لیتری
دارای ۳ موتور با مجموع توان ۳/۳kw

GS 3/78

Base 303

قابل ارائه در مدل تک فاز
دارای مخزن زباله32 لیتری
دارای1 موتور مکنده با توان 1200 وات

Base 303

Base 429

قابل ارائه در مدل تک فاز
دارای مخزن زباله77 لیتری
دارای2 موتور مکنده با توان مجموعا 2400 وات

Base 429

Base 440

قابل ارائه در مدل تک فاز
دارای مخزن زباله77 لیتری
دارای3 موتور مکنده با توان مجموعا 3300 وات

Base 440