بانی پاک : 9 - 02188754228 - 02186122393 - 02186122710

02186122393

مکنده صنعتی

مکنده صنعتی شامل انواع تک فاز و سه فاز می باشد. همچنینی هرکدام از این مکنده ها دارای مدل های متنوعی نیز می باشند که در قیمت هم تاثیر گذار هستند که هرکدام دارای ویژگی های خاص و منحصر به خود هستند. 

محصولات بدون سرنشین


محصولات با سرنشین


PLANET 633 M

قابل ارائه در مدل تک فاز
دارای مخزن زباله۷۵ لیتری
دارای۳ موتور با مجموع توان۳kw

PLANET 633 M

PLANET 150

مکنده صنعتی
دارای 3 موتور مکنده جمعا با قدرت 3 کیلو وات
دارای مخزن زباله75 لیتری
قابل ارائه در مدل تک فاز

PLANET 150

PLANET 200

مکنده صنعتی
دارای 3 موتور مکنده جمعا با قدرت 4.5 کیلو وات
دارای مخزن زباله100 لیتری
قابل ارائه در مدل تک فاز

PLANET 200

PLANET 201 HEPA

مکنده صنعتی
دارای 3 موتور مکنده جمعا با قدرت 3.3 کیلو وات
دارای مخزن زباله40 لیتری
قابل ارائه در مدل تک فاز

PLANET 201 HEPA

PLANET 350

مکنده صنعتی مداوم کار
دارای موتور توربینی با قدرت 4 کیلو وات
دارای مخزن زباله100 لیتری
قابل ارائه در مدل سه فاز

PLANET 350

PLANET 755

مکنده صنعتی مداوم کار
دارای موتور توربینی با قدرت 5.5کیلو وات
دارای مخزن زباله100 لیتری
قابل ارائه در مدل سه فاز

PLANET 755

PLANET EX

مکنده صنعتی با استاندارد EX
دارای انواع و اقسام موتورها از 1.5 تا 7.5 کیلو وات
دارای مخزن زباله100 لیتری
قابل ارائه در2 مدل تک فاز و سه فاز

PLANET EX