02186122393

زمین شوی صنعتی CT 105

نظافت صنعتی IPC

باطری دار

دارای مخزن آب 105 لیتری | دارای پهنای شستشو 105 سانتی متری | قابل ارائه در مدل باطری دار


دارای مخزن آب 105 لیتری
دارای پهنای شستشو 105 سانتی متری
قابل ارائه در مدل باطری دار

پدال

مجهز به پدال بالا و پایین برنده سینى برس و دستگیره تیغه مکش جهت جابجایى راحت دستگاه

CT 105

موتور با طول عمر و راتدمان بالا
موتور با طول عمر و راتدمان بالا
پدال
پدال
شناور مخزن
شناور مخزن
نشانگر ارتفاع برس
نشانگر ارتفاع برس
نشانگر ریزش آب
نشانگر ریزش آب
شارژر
شارژر
باطری
باطری
صفحه نمایشگر
صفحه نمایشگر

محصولات مشابه زمین شوی صنعتی CT 105

CT15B35

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35cma

CT15B35
باطری دار

CT15C35

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35cm

CT15C35
برقی

CT15 Rider

دارای مخزن آب 15 لیتری
دارای پهنای شستشوی 35 سانتی متر
قابل ارائه در مدل برقی و باطری دار

CT15 Rider
برقی و باطری دار

CT30B45

بدون سرنشین (walk behind)
دارای مخزن آب 30 لیتری
دارای پهنای شستشوی 45cm

CT30B45
باطری دار