02186122393

جاروی شهری 5002ZE

نظافت صنعتی IPC

دارای مخزن زباله۱۰۰۰ لیتری | پهنای تمیز کنندگی ۱۹۰ سانتی متری | قابل ارائه در مدل باطری دار


دارای مخزن زباله۱۰۰۰ لیتری
پهنای تمیز کنندگی ۱۹۰ سانتی متری
قابل ارائه در مدل باطری دار

محصولات مشابه جاروی شهری 5002ZE

GN21

دارای مخزن زباله ۲۴۰ لیتری
موتور وکیوم با توان KW ۱/۵
قابل ارائه در مدل باطری دار

GN21

4141

دارای مخزن زباله ۲۸۴ لیتری
پهنای تمیز کنندگی ۱۶۵ cm
قابل ارائه در مدل دیزلی

4141

5002ZE

دارای مخزن زباله۱۰۰۰ لیتری
پهنای تمیز کنندگی ۱۹۰ سانتی متری
قابل ارائه در مدل باطری دار

5002ZE

06306

دارای مخزن زباله ۱۵۰۰ لیتری
پهنای تمیز کنندگی ۲۰۵ سانتی متری
قابل ارائه در مدل دیزلی

06306