02186122393

برای بیمارستان اسکرابر با سرنشین بهتر است یا اسکرابر بدون سرنشین؟

برای بیمارستان اسکرابر با سرنشین بهتر است یا اسکرابر بدون سرنشین؟

یکی از سوالاتی که مراجعین ما هنگام انتخاب اسکرابر برای فضاهای بیمارستانی و درمانگاه‌ها می‌پرسند، انتخاب نوع اسکرابر با سرنشین یا بدون سرنشین است. اما پاسخگویی به این سوال به موارد مختلفی بستگی دارد که بدون دانستن جواب آنها، پاسخگویی به این سوال عملاً غیرممکن می‌شود.
به همین خاطر است که در نهایت پیشنهاد می‌کنیم برای انتخاب نوع اسکرابر مناسب برای فضاهای مختلف بیمارستان، حتما از مشاوره کارشناسان نوین پاک استفاده کنید.
کارشناسان نوین پاک پس از پرسش سوالاتی درباره متراژ فضاهای بیمارستانی که قصد شستشوی آنها با اسکرابر را دارید، و پس از اطلاع از میزان و تعداد دفعاتی که نیاز به استفاده از اسکرابر در بیمارستان وجود دارد، و بعد از کسب آگاهی از میزان توانایی پرسنلی که شما برای کار با اسکرابر در اختیار دارید، شما در انتخاب بهترین نوع اسکرابر با سرنشین یا بدون سرنشین راهنمایی می‌کنند.

دانشنامه نظافت صنعتی