02186122393

استفاده بیمارستان امام خمینی تهران از دستگاه‌های نظافت صنعتی IPC

استفاده بیمارستان امام خمینی تهران از دستگاه‌های نظافت صنعتی IPC

نظافت بیمارستان‌ها یکی از مهم‌ترین اصولی است که هر بیمارستان در دستور کار خود دارد و به همین منظور نیز بیمارستان امام خمینی تهران دستگاه‌های نظافت صنعتی IPC را برای انجام امور نظافت مکانیزه خود انتخاب کرده است.
این بیمارستان که در راستای هدف نظافت سریع و ماشینی بیمارستان خود بدون نیاز به پرسنل خدماتی بسیار، اسکرابرهای IPC را انتخاب کرده تا بتواند به کمک این دستگاه‌ها در رسیدن به استانداردهای نظافتی بیمارستانی پیشرو باشد.
اسکرابرهای IPC از بهترین دستگاه‌های نظافت صنعتی هستند که استفاده مداوم در مراکز درمانی را به خوبی پاسخ داده، و برای کار در انواع بیمارستان و درمانگاه مناسب‌اند.
دستگاه‌های نظافت صنعتی IPC مدل‌های مختلف دارند که هر یک برای بخشی از کارهای نظافت صنعتی همچون زمین‌شویی، شیشه‌شوری و... مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دانشنامه نظافت صنعتی