02186122393

تجهیز حرم امام رضا (ع) با دستگاه‌های نظافت صنعتی IPC

تجهیز حرم امام رضا (ع) با دستگاه‌های نظافت صنعتی IPC

در حرم امام رضا (ع) با صحن‌ها و رواق‌های متعدد و تردد روزانه هزاران زائر، از دستگاه‌های نظافت صنعتی شرکت IPC برای نظافت محیط استفاده می‌شود.
آستان قدس رضوی در سال‌های گذشته ده‌ها دستگاه اسکرابر و زمین‌شوی صنعتی ساخت شرکت IPC را برای تمیز کردن کف صحن‌ها تهیه کرده است. اسکرابرهای خریداری شده همگی از بهترین نوع اسکرابر دارای سرنشین بوده و با توجه به مساحت بالای صحن‌ها دارای بیشترین ظرفیت و حجم مخزن آب هستند.
البته برای نظافت رواق‌های داخلی حرم امام رضا (ع) نیز از اسکرابرهای شرکت IPC با ظرفیت مخزن آب کمتر استفاده می‌شود تا در هر لحظه امکان رعایت طهارت و پاکیزگی فضا موجود باشد.

دانشنامه نظافت صنعتی